1. Ταυτότητα Εμπόρου:
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 119161830000
Επωνυμία: ΠΑΤΣΕΡΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 116313710
Νομός: ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος: ΚΑΒΑΛΑΣ
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Περιοχή: ΚΑΒΑΛΑ
Οδός: ΟΜΟΝΟΙΑΣ & ΔΑΓΚΛΗ
Αριθμός: 27
Τ.Κ.:65403

2. Οι παρόντες όροι αφορούν όλες τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και τηλεφωνικά.
I. Οι όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
II. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε καταναλωτές και όχι σε επαγγελματίες εμπόρους.

3. Όροι πώλησης:
I. Χρόνος Κατάρτισης Σύμβασης Πώλησης:
i. Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Παραγγελία με Υποχρέωση Πληρωμής».

II. Τρόποι Πληρωμής:
i. Πιστωτικές/Χρεωστικές Κάρτες:
1. Χρησιμοποιώντας κάρτες στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση αγορών δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
ii. Καταβολή σε τράπεζα
iii. PayPal

III. Ελαττώματα:
i. Η επιχείρηση ευθύνεται και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων στην περίπτωση που τα προϊόντα που παρέλαβε έχουν πραγματικά ελαττώματα
ii. Εάν υπάρχει ελάττωμα, ο καταναλωτής οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να αποστείλει με email φωτογραφίες του ελαττωματικού προϊόντος ώστε να διεκπεραιωθεί η επιστροφή του.
iii. Επιστροφές (λόγω ελαττώματος) δίχως την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δεν θα γίνονται δεκτές.

IV. Λανθασμένη αποστολή:
i. Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο καταναλωτής, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των λανθασμένων προϊόντων και να αποστείλει τα ορθά.
ii. Εάν τα προϊόντα που επιθυμεί ο καταναλωτής δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση θα επιστρέφονται τα χρήματα στον καταναλωτή εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή από την επιχείρηση των προϊόντων που εστάλησαν εσφαλμένα.
iii. Τεκμαίρεται ότι δεν έχει συντελεστεί λανθασμένη αποστολή προϊόντων εάν παρέλθουν 14 ημέρες από την παραλαβή τους από τον καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο που έχει καταδείξει για την παραλαβή τους.

V. Τροποποίηση παραγγελίας
i. Μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας μόνο με τους εξής τρόπους:
1. Πριν την αποστολή με την μεταφορική:
a. Τηλεφωνικά ή
b. Μέσω email
2. Μετά την αποστολή με την μεταφορική:
a. Μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Επιχείρηση και με την συγκατάθεση αυτής.
3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος:
a. Εάν προκύψει ζήτημα ασυμβατότητας του προϊόντος, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Επιχείρηση και με την συγκατάθεση αυτής.

VI. Ακύρωση παραγγελίας
i. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας αποστείλετέ μας ένα email ή καλέστε μας αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.
ii. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη παραδοθεί στη μεταφορική εταιρεία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας παρακαλούμε να αρνηθείτε την παραλαβή του πακέτου και να μας ενημερώσετε το συντομότερο τηλεφωνικώς ή μέσω email παρέχοντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας.

VII. Εκπτώσεις/Δώρα/Προωθητικές Ενέργειες
i. Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κλπ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
ii. Σε κάθε περίπτωση, μόνη ορθή απεικόνιση των τιμών και των προϊόντων της Επιχείρησης είναι αυτή που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης πώλησης.

VIII. Ευθύνη μεταφορέα
i. Κατά το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης σας, θα σας παρασχεθούν επιλογές για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε.
ii. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταφοράς των προϊόντων μόνο έως την παράδοση τους στον καταναλωτή.
iii. Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται εξ αρχής στον καταναλωτή εάν υποδειχθεί στην επιχείρηση άλλος μεταφορέας.
iv. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα στο σύστημα απεικόνισης της πορείας μεταφοράς των προϊόντων που διατηρεί ο μεταφορέας.

IX. Χρόνοι παράδοσης
i. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
ii. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται στον μεταφορέα και ιδίως σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθηκών και ανωτέρας βίας.
iii. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη εντός 30 ημερών από την λήψη της παραγγελίας να παραδώσει τα προϊόντα στον καταναλωτή.
X. Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση παραγγελιών
i. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα πως είναι διαθέσιμα θα διεκπεραιώνονται άμεσα.
ii. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα πως είναι διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας» θα διεκπεραιώνονται αφού ενημερωθεί ο καταναλωτής για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το προϊόν.
1. Σε αυτή τη περίπτωση εάν έχει γίνει πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα και ο καταναλωτής επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας λόγω του χρόνου αναμονής, θα επιστρέφονται τα χρήματα στον καταναλωτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην επιχείρηση της ακύρωσης της παραγγελίας, στο ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση της παραγγελίας.
iii. Παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα πως είναι διαθέσιμα και προϊόντα που αναφέρεται πως είναι διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας» θα εκτελούνται όταν όλα τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα προς αποστολή.
1. Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει τον διαχωρισμό της παραγγελίας, αναλαμβάνοντας τα πρόσθετα έξοδα αποστολής για την αποστολή του «μη διαθέσιμου» προϊόντος μόλις τούτο είναι διαθέσιμο.
iv. Παραγγελίες που γίνονται τις καθημερινές έως τις 12:00 τοπική ώρα Ελλάδας θα διεκπεραιώνονται την ίδια μέρα.
1. Όλες οι άλλες παραγγελίες διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Μη-εργάσιμες ημέρες είναι αυτές που ισχύουν για την Ελλάδα και την έδρα της Επιχείρησης.
3. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διεκπεραιώνει τις παραγγελίες και σε διαφορετικούς χρόνους.

XI. Ενημέρωση αποθέματος
i. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων τις καθημερινές από τις 15:00 έως τις 10:00 της επόμενης μέρας, Σαββατοκύριακα, εθνικές και τοπικές αργίες ενδέχεται να μην είναι ακριβής.

4. Δικαιώματα Καταναλωτή
I. Υπαναχώρηση:
i. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
ii. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
iii. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης με μια ξεκάθαρη δήλωση με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθυνόμενη προς την Επιχείρηση, αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας.
iv. Προκειμένου να υπαναχωρήσετε είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.
v. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.e-xristianos.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση.
vi. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας
vii. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

II. Συνέπειες της υπαναχώρησης
i. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα της πώλησης.
ii. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
iii. Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης υποχρεούστε να αποστείλετε τα προϊόντα της πώλησης στην επιχείρηση, με τον τρόπο που θα σας υποδειχθεί. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, ήτοι να μην έχουν φθορές, οι συσκευασίες τους να είναι αυτές που κανονικά συνοδεύουν το προϊόν, να είναι σε άριστη κατάσταση με την εργοστασιακή τους συσκευασία, και να συνοδεύονται από τα έγγραφα με τα οποία παραδόθηκαν (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής).
iv. iv. Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα μέχρι να διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα της πώλησης επεστράφησαν στην κατάσταση που παρελήφθησαν.

5. Δικαιώματα της Επιχείρησης:
I. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
II. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
III. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

6. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
I. Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
II. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα.
i. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
III. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
IV. Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
i. https://ec.europa.eu/consumers

7. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

8. http://www.et.gr/idocs-nph

9. Δωσιδικία:
I. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα δικαστήρια στην έδρα της Επιχείρησης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο:
I. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.