1. Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης.

Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος  ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του

α) επισκευή του προϊόντος ή

β) αντικατάστασή του ή

γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή

δ) υπαναχώρηση από την πώληση.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον :

  1. Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν.
  2. Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 2510-232873 ή στο email info@e-xristianos.gr, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω Email, θα πρέπει να αναγράφεται ως θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «αίτημα επιστροφής ή αντικατάστασης» καθώς επίσης και ο αριθμός παραγγελίας.

iii. Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.

  1. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις) και στην αρχική του συσκευασία.
  2. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρία που θα υποδείξει το κατάστημα στους πελάτες και με επιβάρυνση του καταστήματος. Σε περίπτωση επιλογής διαφορετικού τρόπου επιστροφής (π.χ. διαφορετικής μεταφορικής εταιρίας), η επιστροφή γίνεται με επιβάρυνση του πελάτη.

 

2.Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από όσα ορίζονται στην παρούσα. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον:

  1. Δεν έχει γίνει χρήση του προϊόντος, δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το προϊόν και δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις σε αυτό.
  2. Δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο οι ετικέτες του προϊόντος.

iii. Επιστρέφονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, όπως η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσης, και η απόδειξη αγοράς.

  1. Το προϊόν αποσταλεί στη συσκευασία στην οποία παρελήφθη.
  2. Συμπληρώσει και αποστείλει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που του χορηγείται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας/υπάρχει στο site.

vii. Αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@e-xristianos.gr με ένδειξη «Επιστροφή» στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και αναφορά του αριθμού παραγγελίας.

Το κατάστημα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ» δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ» έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη (π.χ. για τις ανάγκες επισκευής), το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.